fi_zalichavane_na_lichni_danni_v2
Sales Team

Sales Team

Защитете вашите данни

Благодарение на висококачествените отпечатъци на печатите, печат със символи, линии и оплетки, скрива напълно вашите данни от банкови документи, писма, формуляри и др.

Кражба на самоличност се случва, когато някой използва вашата лична идентифицираща информация – вашите имена, единен граждански номер (ЕГН), личен номер на чужденец (ЛНЧ), номер на кредитна карта, без разрешението ви, за да извърши измама или други престъпления.

Кражбата на самоличност е едно от най-бързо развиващите се престъпления и всяка година хиляди хора страдат от нея. Крадците лесно могат да получат вашите лични данни, като дори се стига до случаи с ровене в боклука, търсейки ваши сметки или друга ваша лична информация, включително извлечения от банкови и кредитни карти, чекове, данъчна информация, разписки, правни документи. Печатите са бюджетното решение за скриване на личните данни, ако не разполагате с машина за унищожаване на документи.

Използването на печати със символи и оплетки ще ви позволи да защитите своите лични данни чрез отпечатък с уникален дизайн, който се отпечатва върху документите ви, и ги прави нечетими, като скрива изцяло личните данни. С печатите ще може да защитите личните си данни частично за даден документ при копиране, сканиране или архивиране.

Към символите, линиите и оплетките в печата може да се добавят текстове, които отговарят на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за защита на личните данни, Закона за обществените поръчки.

Примерните текстове, които могат да се добавят са:

  • Заличени данни на осн. чл. 5 във връзка с чл. 4, пар. 3 и 4 от Регламент (ЕС) 2016/679;
  • Личните данни са заличени на основание чл. 2 от ЗЗЛД;
  • Заличени данни на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП.

Споделете поста