DP
Sales Team

Sales Team

Reiner и пощите на Германия и Швейцария -
Дигитален печат на марки

Reiner е компания, специалист в маркирането, и заедно с немските и швейцарските пощенски служби тръгва по нов път.

Пощенските марки вече се отпечатват директно и лесно с jetStamp 1025 и софтуер, който е персонализиран за съответната пощенска служба.

Дойче пост АГ и Швейцарската пощенска служба от години предлагат като опция машини за отпечатване на марки, за да се осигури лесна обработка на бизнес кореспонденцията. А защо не се използват тези машини за отпечатване на адреси върху писмата, маркиране на кореспонденцията с баркод или да се поставя някакъв друг отпечатък?

Мобилният маркиращ принтер Reiner jetStamp® 1025 може да направи всичко това изключително лесно.

Reiner jetStamp® 1025 се превърна в устройство „Всичко в едно“ – Отпечатва пощенската марка, може да се използва от различни отдели. Клиентите на пощите, след заплащане, директно могат да печатат марките върху кореспонденцията си под формата на баркод.

Немските и швейцарските пощенски служби са внедрили мобилния маркиращ принтер Reiner jetStamp® 1025  в своите поделения. Марките, платени веднъж, се отпечатват лесно, като винаги се оптимизира качеството.