2_reiner_1025_2
Sales Team

Sales Team

Предимства на услугата – jetStamp 24Rental

Не инвестирате в производствен актив, който ще използвате еднократно, непостоянно или в неритмично производствено натоварване.
Нямате допълнителни или скрити разходи за поддръжка, резервни части и консумативи.
Бърза замяна при повреда – до 3 /три/ часа в рамките на София.
Бърза подмяна на печатащата мастилена глава при повреда или изразходване на мастилото – до 3 /три/ часа в рамките на София.

Споделете поста