Ръчно задействащо се пожарогасително или известително устройство – 145 мм х 290 мм

36.00 лв.

Ръчно задействащо се пожарогасително или известително устройство

Табелата е правоъгълна с размери 145 мм х 290 мм. Изработена е от двуслойна, двуцветна пластмаса – червен фон/бяло графично изображение. Изображението се получава като повърхността на табелата се гравира чрез лазерен лъч.

Описание

Ръчно задействащо се пожарогасително или известително устройство

Табелата е правоъгълна с размери 145 мм х 290 мм. Изработена е от двуслойна, двуцветна пластмаса – червен фон/бяло графично изображение. Изображението се получава като повърхността на табелата се гравира чрез лазерен лъч.

Червената повърхност (фонът) е най-малко 50% от площта на табелата.

С табелата се означава мястото, където с натискане на бутон се задейства известителна или гасителна система.

Монтирането на табелата на определеното място се извършва с двойнозалепваща лента.

Знакът е съгласно Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.

 

Допълнителна информация

Размер на знака (табелата)

145 мм х 290 мм