Задължително използване на защитна каска – ø 145 мм

24.00 лв.

Задължително използване на защитна каска

Знакът „Задължително използване на защитна каска“ e кръгъл, с диаметър ø 145 мм. Изработен е от двуслойна, двуцветна пластмаса – син фон/бяло графично изображение. Изображението се получава като повърхността на табелата се гравира чрез лазерен лъч.

Описание

Задължително използване на защитна каска

Знакът „Задължително използване на защитна каска“ e кръгъл, с диаметър ø 145 мм. Изработен е от двуслойна, двуцветна пластмаса – син фон/бяло графично изображение. Изображението се получава като повърхността на табелата се гравира чрез лазерен лъч.

Синята повърхност (фонът) е най-малко 50% от площта на табелата.

Монтирането на табелата на определеното място се извършва с двойнозалепваща лента.

Знакът е съгласно Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.

Допълнителна информация

Размер на знака (табелата)

ø 145 мм