Датник 4750

120.00 лв.

Подходящ за държавни организации, министерства, банки, болнични заведения, фирми, фондации, сдружения, когато имат нужда от печат с текст и дата, полета за попълване и 4 – 5 реда текст. Отпечатъкът е с размери 39 мм х 22 мм. Датата е разположена в средата на печата, висока е 4 мм и е изписана по следния начин: ДД-ММ-ГГГГ. Печатът е със син тампон.

Описание

Подходящ за държавни организации, министерства, банки, болнични заведения, фирми, фондации, сдружения, когато имат нужда от печат с текст и дата, полета за попълване и 4 – 5 реда текст. Отпечатъкът е с размери 39 мм х 22 мм. Датата е разположена в средата на печата, висока е 4 мм и е изписана по следния начин: ДД-ММ-ГГГГ.

Печатът може да съдържа следната информация или комбинация от нея:

  • Име на фирма;
  • Име на човек;
  • Адрес;
  • Входящ и изходящ номер.

Може да се изработят с дълъг непроменящ се текст или надписите да са с големи букви:

  • Вярно с оригинала;
  • Платено;
  • Оригинал;
  • Копие и др.

Могат да се изработят печати с текстове които да се поставят допълнително към вече създадени документи.
Текстовете могат да се изпишат на кирилица или кирилица и латиница.

Над и под полето за датата може да има лого. Логото трябва да е в CorelDraw формат или .eps. Трябва да е векторизирано.
В цената на печата е включено автоматично трасиране на лого като не се правят допълнителни ръчни корекции. Възможно е с автоматичното трасиране да не се получи достатъчно добър резултат – остават назъбвания, липсват елементи от изображението и тогава то не може да бъде използвано за изработката на печат.

Логото може да бъде векторизирано (нарисувано), като цената е 90,00 лв. / час с ДДС.

Може да се добави ЕИК номер, номер по ДДС. При поръчка се изготвят три проекта.

Печатът е подходящ за работа в различни отдели на организациите: Администрация, човешки ресурси, счетоводство, деловодство, архив, складово стопанство, доставки.
Печатът е със син тампон.

Печатът се изработва за срок от 12 минути до 48 минути.

Допълнителна информация

Размер на печата

39х22 мм

Височина на датата

4 мм

Цвят на отпечатъка

Син