Авариен изход/маршрут за евакуация – 145 мм х 290 мм

36.00 лв.

Авариен изход/маршрут за евакуация

Знакът „Авариен изход/маршрут за евакуация“ e правоъгълен с размери 145 мм х 290 мм. Изработена е от двуслойна, двуцветна пластмаса – зелен фон/бяло графично изображение. Изображението се получава като повърхността на табелата се гравира чрез лазерен лъч.

Описание

Авариен изход/маршрут за евакуация

Знакът „Авариен изход/маршрут за евакуация“ e правоъгълен с размери 145 мм х 290 мм. Изработена е от двуслойна, двуцветна пластмаса – зелен фон/бяло графично изображение. Изображението се получава като повърхността на табелата се гравира чрез лазерен лъч.

Зелената повърхност (фонът) е най-малко 50% от площта на табелата.

Монтирането на табелата на определеното място се извършва с двойнозалепваща лента.

Знакът е съгласно Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.

Допълнителна информация

Размер на знака (табелата)

145 мм х 290 мм