поръчка на ПечатИ

Поръчка на печати
Валидни към дата 22-05-2020

Стандартният цвят на тампона на автоматичния печат е син. Промяната на цвета е чрез покупка на допълнителен резервен тампон с искания цвят.

ВЕС България приема плащания с платежно нареждане (по банка) само от фирмената сметка на Титуляра, за когото ще се изработва печатът(тите). Информацията посочена в печата, трябва да бъде публикувана в публичен регистър със свободен достъп от държавната или общинската администрация, или от орган на колективно сдружение.

При подготвяне на проект за фирмен печат името на фирмата се изписва на база информация от Търговския регистър или от Регистър Булстат – наименование и правна форма, освен ако по изрично писмено искане на клиента не е посочен друг начин на изписване.

Моля да ни предоставите ЕИК номер.

Моля да посочите начина, по който представлявате дружеството:

  • Управител;
  • Собственик на капитала;
  • Нотариално заверено пълномощно;
  • Оторизиран достъп до фирмени банкови сметки на дружеството.

При предоставяне на информация и потвърждение на цената, срока и начина на доставка, Вашето запитване ще се трансформира в заявка.

Стандартният срок за предпечатна подготовка и изпращане на имейла Ви графични проекти за одобрение е до 2 работни часа от времето на потвърждение, изпратено на vesbg@ves.bg.

Всички необходими корекции по графични файлове се изпращат по имейла, след което коригираните файлове ви се изпращат отново. Максималният брой корекции на един графичен файл е три. Корекцията на вече одобрен графичен файл се считат за нова заявка.

Начин на плащане след писмено одобрение на проекта:

В платежното нареждане моля да посочите номера на фактурата, датата и служебен номер предоставен от ВЕС България.

Примерен формат 1200010150/20.12.2020 / 1/2030;

Моля запознайте се с общите ни условия.