Общи Условия

Собственост на сайта

Актуални към 01-03-2023

Сайтът www.ves.bg е собственост на ВЕС България ЕООД, ЕИК BG130485237 и е насочен към предоставяне на стоки и услуги на: 

 • Държавната администрация
 • Държавни агенции
 • Общинска администрация
 • Органи на местното самоуправление
 • Организации с нестопанска цел
 • Организации  предоставящи обществени услуги
 • Банки
 • Застрахователни компании
 • Юридически лица
 • Адвокати
 • Адвокатски кантори
 • Нотариуси
 • Счетоводители
 • Бизнес консорциуми  

Направените запитвания, заявки или рекламации се обработват в рамките на официалното работно време на офиса на ВЕС България: от 09:30 до 17:30 часа от понеделник до петък.

Адрес за кореспонденция с ВЕС България ЕООД

София 1421, бул. Черни връх № 33, ет. 2, офис 6

Телефон за контакт в работно време: 0899166300.

Електронен адрес за контакт: vesbg@ves.bg

Банкова сметка в лева:

Кей Би Си Банк България ЕАД

BG60RZBB91551061003519

Друга информация

Сайтът www.ves.bg се разглеждана без регистрация и без обвързващо задължение за изпълнение от страна ВЕС България.

ВЕС България може да откаже обработване на запитването Ви без да се мотивира, като своевременно ще Ви уведомим на предоставения от Вас електронен адрес.

ВЕС България си запазва правото да променя всяка част от информацията на www.ves.bg, без предварително уведомяване.

Изображенията, показани в сайта www.ves.bg, са само илюстративни.

Описания, технически характеристики, спецификации, сертификати, декларации, снимки, скици, видео и аудио съдържание  и маркетингова информация, които се съдържат в сайта www.ves.bg или в други съпътстващи документи не са обвързващи за начина на приложение.

Посочените в сайта www.ves.bg цени са актуални към датата на запитването, те са крайни, за един брой, в лева, с включен данък добавена стойност (20%).

Транспортните разходи за доставка не са включени в единичната цена на продуктите и услугите.

Валидността на цените и складовите наличности е до 3 работни дни от датата на запитването.

ВЕС България ще обработи запитването Ви в разумен бизнес срок в зависимост от конкретното натоварване (но не повече от един работен ден) и ще изпрати потвърждение за изпълнение на запитването на посочения от Вас електронен адрес.

При потвърждение на цената, срока за изработка и начин на доставка Вашето запитване ще се трансформира в заявка. След извършване на 100% авансово банково плащане на база издадената данъчна или проформа фактура (моля в платежния документ да посочите номера и дата на издаване на данъчната или проформа фактура), заявката Ви започва да се изпълнява в срока, който е предварително посочен в издадения счетоводен документ.

Срокът за изпълнение на заявката започва да тече от датата на заверка на сметката на ВЕС България със сумата посочена в издадения счетоводния документ.

При потвърждение от Ваша страна, че плащането ще бъде направено в рамките на един работен ден, ние ще Ви издадем данъчна фактура.