fi evropeisko finansirane covid-19
Sales Team

Sales Team

ВЕС България е бенефициент по ОПИК

ВЕС България получи безвъзмездна финансова помощ по процедурата BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020.
Финансирането е по проект “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”.
Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.
Процедурата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общият брой на одобрените за финансиране проектни предложения досега е 1973 с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 15 506 803.06 лева. Списъците с одобрените проекти са публикувани на сайта на ОПИК тук: https://www.eufunds.bg/bg/opic/node/5736

Информация за проекта:
Регистрационен номер на договор: № BG16RFOP002-2.073-13113-C01
Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.
Начало на проекта: 09.09.2020 г.
Край на проекта: 09.12.2020 г.

Споделете поста

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email